Ratamestarin lausunto

Pitkä matka

 

Pitkä matka käydään uudella maastoalueella kilpailukeskuksesta pohjoiseen. Alue on maaston ja puuston puolesta vaihtelevaa. Korkeuserot ovat maltilliset, mutta jonkinmoista rinnettä on pitkin matkaa. Käytetty maastoalue on verraten kapea.

Kartta on uunituore, olen tehnyt sen heinäkuun aikana. Kilpailumaasto on 98-prosenttisesti metsäyhtiö Tornatorin omistuksessa. Talousmetsää siis, mutta varsinaisia aukkoja on melko vähän. Harvennushakkuiden jälkiä on monin paikoin. Ajourista kartalle on kuvattu vain vahvimmat. Maasto on sateiden jäljiltä märkää. Puroissa on kova virtaus ja lanttopaikat (suom. painanteet) lammikoilla. Mutta nämä eivät juuri haittaa kulkua.

Suurin osa sarjoista käyttää lähtöpaikkaa 1, jonne on matkaa peräti 2,2 km. Lähtöpaikan olen vienyt noin kauas siksi, että mahdollisimman moni rata pystyisi käyttämään kartan pienipiirteisintä pohjoisosaa. Lähtöviitoitus sentään kulkee tietä pitkin ja lähdössä saa vettä. Myös ratojen loppupuolella on kartassa riittävästi luettavaa.

Pekka Hiltunen, pitkä matka
Viesti

 

Viestimaaston ydinaluetta on monelle tuttu Raesärkkien iso penkka, joka on hyväkulkuista ja avointa, luonnonkaunista supikasta mäntykangasta. Penkka tuo ratoihin isohkoja korkeuseroja ja monenlaista käyrämuotoa. Ratojen alku- ja loppupuolella, joillakin myös keskivaiheilla, on peitteisempää ja hitaampaa suota ja talousmetsää.


Ratojen laadinnassa johtoajatukseni on ollut tuoda kisaan viestitunnelmaa: vähäisen joukkuemäärän kompensoimiseksi olen pyrkinyt maksimoimaan samaan aikaan samoilla seuduilla eri hajonnoille risteilevien viestinviejien määrän. Suunnistuksellisesti helpohkossa maastossa kysytään kyllä myös kartanluku- ja reitinvalintataitoja, mutta ehkä enemmänkin suorituksenhallintaa, etteivät kilpaveikot ja -vellamot sotke omaa suorittamista.


Samasta viestitunnelman luomisen syystä rastilippuja lymyilee lähekkäin – eli teitä on varoitettu ja muistutettu: tarkista koodi! Ei ole kurjempaa tunnetta kuin koko joukkueen hylkääminen yhden koodivirheen takia ☹.  Ja koodi löytyy matalalle, mutta näkyvästi sijoitetun lipun läheisyydestä löytyvästä, matalassa pukissa tai maapuussa sijaitsevasta leimasimesta – ja tietenkin kartan rastinmääritteistä.


Lopuksi toivotetaan kaikille kilvoittelijoille elämysrikasta ja menestyksekästä suunnistusjuhlaa 😊.


Mika-Markku Grönholm

viestin ratamestari