Turvallisuussuunnitelma

KANSALLISTEN PIELISRASTIEN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA


Järjestäjä:                    Nurmeksen Sepot suunnistusjaosto

Tilaisuus:                    Kansalliset Pielisrastit

Paikka:                         Kujanginkangas, opastus Nurmes-Kuopio valtatieltä nro 75 n. 25 km Nurmeksesta, kilpailukeskuksen koordinaatit N7033085, P594139 (P 63° 24,831' ja I 28° 53,128'). Opastuskartta liitteenä, opastuksessa käytetään rastilippuja.

Aika:                            25.-26.7.2020, 25.7. n. klo 12-17 ja 26.7. n. klo 10-17.

Jakelu:                         Turvallisuussuunnitelma toimitetaan poliisiviranomaiselle, pelastusviranomaiselle sekä paikalliseen terveyskeskukseen ja asetetaan kilpailukeskuksen ilmoitustaululle.


Toiminnan kuvaus

Tapahtuma käsittää kaksipäiväisen suunnistuskilpailun, lauantaina keskimatka ja sunnuntaina pitkä matka. Kilpailuun on ilmoittautunut n. 300 osanottajaa. Kilpailua varten on laadittu erillinen kilpailuohje. Kilpailuissa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä sekä erikseen koronapandemian johdosta annettuja ohjeita.

Sijainti ja alue

Tapahtuma järjestetään n. 30 km:n etäisyydellä Nurmeksen keskustasta Kuopion suuntaan Kujanginkankaalla, jonka koordinaatit on annettu edellä ja jonka sijainti ilmenee liitekartasta.

Järjestelyt

Liikenteen ohjaajat opastavat saapuvat kilpailijat pysäköimään ajoneuvot niin, että pelastustie pysyy vapaana. Järjestäjien ja kilpailijoiden lisäksi ei paikalle odoteta yleisöä. Alkoholin myyntiä ei ole. Kilpailuorganisaatio vastaa järjestyksen pidosta kilpailunjohtajan määräysten mukaan. Erillisiä järjestysmiehiä ei ole nimetty.

Turvallisuudesta vastaava henkilö on Tapio Tiensuu p. 040 5486819.
Mahdolliset vaaratilanteet ja niiden ehkäiseminen

Vaaratilanteita ovat mm. sairauskohtaukset ja tapaturmat, tulipalot tapahtuma-alueella, kilpailijan eksyminen ja mahdolliset muut ennakoimattomat tilanteet.

Sairauskohtauksissa ja tapaturmissa otetaan yhteys paikalla olevaan lääkäriin, tulipaloissa käytetään alueelle tuotuja ensisammutusvälineitä. Avotulia ei tehdä. Paikalla olevia varoitetaan ja opastetaan käytössä olevien kovaäänisten avulla. Eksymistilanteissa järjestäjät käynnistävät välittömästi etsinnän, sen jälkeen otetaan yhteys poliisiviranomaisiin.

Toiminta onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa

Kaikissa havaituissa vaaratilanteissa tulee välittömästi ottaa yhteys kilpailuorganisaation edustajiin, joiden yhteystiedot ovat jäljempänä. Parhaiten järjestäjien edustajaan saa yhteyden maalihenkilökunnan kautta.

Yleinen hälytysnumero on 112 (sairaankuljetus, palokunta ja poliisi), johon onnettomuustilanteissa tulee heti ottaa yhteys ja ilmoittaa, että opastus kilpailupaikalle alkaa valtatieltä nro 75 n. 25 km Nurmeksesta Kuopion suuntaan.

Kilpailuorganisaation yhteystiedot

                  Kilpailunjohtaja Tapio Tiensuu 040 5486819

                  Lääkäri Markku Hyvönen 044 2708868

                 Ratamestari Pekka Hiltunen 050 5926218


Nurmeksessa 20.7.2020

Kilpailuorganisaation puolesta                            Tapio Tiensuu

                                                                         040 5486819